Nasza oferta

Historia Informacje Wydarzenia

Zajęcia dodatkowe

Samorzšd

Profilaktyka

"Zerówka" Dokumenty

Archiwum

              

  ADAM KSZCZOT - WYBITNY ŁÓDZKI SPORTOWIEC
 NASZYM GOŒCIEM  
 
   

NAJNOWSZE OGŁOSZENIA SAMORZĽDU UCZNIOWSKIEGO

W listopadzie samorzšd klas IV – VI zaplanował następujšce działania:

ˇ         16 XI sprzedaż ciast (każda klasa przygotowuje 2 – 3 ciasta, które będš sprzedawane na przerwach w tym dniu

ˇ         21 XI œwiatowy dzień życzliwoœci i pozdrowień (każda klasa przygotowuje do 19 XI papierowe drzewo i przyczepia je na drzwiach swojej klasy, aby inni mogli się na nim wpisać)

ˇ         25XI Œwiatowy dzień pluszowego misia (akcja każde dziecko ma misia oraz konkurs na pracę plastycznš o misiu – nie kolorowanka) (do 22XI)

 
TAK ŒLUBOWALI NAJMŁODSI  
  Piszš o nas, warto przeczytać !  
 
DYREKCJA, NAUCZYCIELE ORAZ UCZNIOWIE SERDECZNIE DZIĘKUJĽ WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM W TRZECIEJ EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - dziękujemy za poparcie dla naszego projektu budowy boiska wielofunkcyjnego przy naszej szkole. Niestety nie wystarczyło głosów, może uda się  następnym razem?

 

POZNAJ WYNIKI GŁOSOWANIA

WIELKI SUKCES NASZYCH UCZNIÓW 
CZYLI BIEGAJĽ I ZWYCIĘŻAJĽ   

RODZINNY PIKNIK SPORTOWY 

CZYTAJ WIĘCEJ  

KLUB SPORTOWY SP 189
OGŁOSZENIA SAMORZĽDU SZKOLNEGO

WYBRALIŒMY SAMORZĽD   

V EDYCJA RYWALIZACJI O MIANO SUPER KLASY  ...   REGULAMIN 

REGULAMIN O MIANO SUPER KLASY DLA KLAS I - III  ...  REGULAMIN

ROZPOCZĘCIE ROKU CZYLI PIERWSZY DZIEŃ W SZKOLE     

DRODZY ABSOLWENCI !

Jesteœmy bardzo ciekawi, jak potoczyły się wasze losy po opuszczeniu szkoły podstawowej. W zwišzku z tym prosimy o anonimowe wypełnienie  ankiety on - line

 BADANIE LOSÓW ABSOLWENTA

 

 

OdwiedŸ nas na facebook

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o naszej szkole   

 
  POŻEGNANIE ZE SZKOŁĽ CZYLI BAL KLAS SZÓSTYCH     

 

 
TAK OBCHODZILIŒMY ŒWIĘTO SZKOŁY !
 
"ŁódŸ, moje zdrowe miasto" 

w programie:
- pokaz prezentacji i plakatów w zwišzku z tematem
- konkurs plastyczny - "Moja zielona, ekologiczna ŁódŸ"
- konkurs fotograficzny - "Moje zielone miasto"
- konkurs literacki - "Moja zielona, ekologiczna ŁódŸ"
- rambit sportowy

 

DRODZY RODZICE !
INFORMACJA OD PEDAGOGA SZKOLNEGO

           Program "Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny" rusz 16 czerwca 2014 r. W Łodzi obsługuje go Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
Informacje udzielane sš pod numerami telefonu: 42 638 47 34, 42 638 47 36

 

do pobrania

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

  WYNIKI KONKURSÓW PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNYCH DLA NAJMŁODSZYCH  ... 

  zobacz  prace uczniów

Let`s be green! - European Eco Club"

Z wizytš w Hiszpanii       zobacz  zdjęcia  ... 

Wyniki konkursu na logo projektu   ... 

Wygrało polskie logo wykonane przez Jakuba Matwina z kl Va.

 

ZOBACZ, JAK PROMUJEMY ZDROWIE   

 

 

ZREALIZOWALIŒMY PROJEKT "WYJĽTKOWY UCZEŃ"  ... 

Współfinansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego www.wyjatkowyuczen.uml.lodz.pl 

Zobacz, 
jak realizowaliœmy projekt

  

 

 

 PROJEKT COMENIUS 2013-2015 ... 

Podczas wizyty goœci z Wielkiej  Brytanii, Portugali, Hiszpanii,


 Włoch, Turcji , Węgier i Litwy   ...

Projekt Comenius "Let`s be green! - European Eco Club" został objęty patronatem TVP ŁódŸ

sss

PrzejdŸ do strony projektu

ŁÓDZKA PLATFORMA EDUKACYJNA

Zaloguj się do Platformy

Informacja dla uczniów 
i rodziców
  Odebrali nagrody z ršk Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
oto wiersze naszych laureatów